<< PREVIOUS -----NEXT>>

detail of Priday Plume agate
Oregon, USA