<< PREVIOUS -----NEXT>>

detail of Malachite
Oregon, USA